SMTP Nedir, Nasıl Çalışır?

SMTP; Basit Posta Aktarım Protokolü olarak Türkçeye tercüme edilen “Simple Mail Transfer Protocol” teriminin kısa adıdır. Aslında bir iletişim protokolü olan SMTP, e – posta transferi için sunucu ile istemci arasındaki iletişim biçimini belirler. Bir başka ifadeyle SMTP, çevrimiçi şekilde e-posta iletmek ve almak için kullanılan bir tür iletişim protokolüdür.

SMTP; istemci, gönderici sunucu ve alıcı sunucu olmak üzere üç evreli bir işlem modeli kullanarak çalışır. İlk aşamada; Webmail veya Outlook vb. bir e-posta istemcisinden bir gönderen e-posta sunucusuna ileti göndermek için bu protokol kullanılır. Ardından ileti, gönderici e-posta sunucusu tarafından alıcı sunucuya gönderilir. Bunun içinse geçiş hizmet olarak yine SMTP kullanılır.

Son olarak, alıcı, gelen iletiyi POP3 veya OMAP üzerinden indirmek için Outlook veya Webmail gibi bir e-posta istemcisi kullanır. Basit Posta Aktarım Protokolü genel olarak bu şekilde çalışır. Protokolün çalışma mekanizmasına dair daha ayrıntılı bilgi için SMTP Nasıl İşlev Gösterir? Adlı alt başlığımızı incelemenizi tavsiye etmekteyiz. Şimdi, SMTP ile anılan bir başka önemli terime (SMTPS) değineceğiz.

MTA'lar gibi mesaj aktarım aracıları ve posta sunucuları, elektronik posta iletilerini göndermek, almak ve transfer etmek amacıyla Basit Posta Aktarım Protokolü'nü kullanır. SMTP yani Basit Posta Aktarım Protokolü'ne ilişkin detaylara değinmeden önce değinmemiz gereken bir başka terim SMTPS'dir. SMTPS ise Güvenli Basit Posta Aktarım Protokolü olarak Türkçeye tercüme edilir.

SMTPS Nedir?

SMTPS, SMTP'yi güvence altına almak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Türkçeye “Güvenli Basit Posta Aktarım Protokolü” olarak çevrilen SMTPS; iletişim ortaklarının kimlik doğrulamasını, veri bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamayı hedefler. Bağlantı güvenliğini artırmak içinse SSL veya TLS kullanır. Bu sayede e-posta transferinin gizlilik ve bütünlük çerçevesinde geçekleşmesini mümkün kılar.

SMTP Nasıl İşlev Gösterir?

SMTP yani Basit Posta Aktarım Protokolü, gönderici e-posta istemcisi veya sunucusu SMTP istemcisi ve göndericinin e – posta sunucusu SMTP sunucusu olarak işlev gösterir. Söz konusu istemci, sunucuya yönelik bir bağlantı başlatır ve alıcı ayrıntıları, konu ve gövde bölümleriyle beraber e-postayı iletir.

Sunucu, iletilen e-postayı işlemek suretiyle alıcı adresine göre bir sonraki uygun sunucuyu tespit eder. Sonraki sunucu ise iletim yolunda bulunan yahut nihai hedefte bulunan SMTP sunucusu olabilir. e-posta alıcının sunucusuna ulaştığında ise IMAP veya POP gibi farklı bir protokol kullanılmak suretiyle alıcının gelen kutusuna iletilir.

SMTP Sunucuları e-Postaları Nasıl Gönderir?

SMTP sunucuları belirli adımları takip ederek e-posta iletimi sağlar. Öncelikle, göndericinin e-posta istemcisi veya sunucusu, alıcının SMTP sunucusu ile bağlantı kurar. Ardından, alıcı e-posta adresi gibi gerekli bilgileri temin eder. Söz konusu bilgiler SMTP sunucusu tarafından işlenir ve alıcı adresi doğrulandıktan sonra e-posta kabul edilir.

Alıcı adresi doğrulandıktan sonra e-posta sıraya eklenir ve transfere hazırlanır. Son olarak, alıcı sunucusu, ilgili e-postayı alıcının elektronik posta gelen kutusuna veya saptanmış bir başka klasöre gönderir. Şimdi, SMTP'nin ne amaçla kullanıldığına mercek tutalım.

SMTP Ne Amaçla Kullanılır?

SMTP standardına başvurulmasının temel amacı, aralarında e-posta transferi gerçekleştirmek isteyen iki bilgisayarın içeriklerde farklılık olsa dahi aynı dili konuşmalarını sağlamaktır. SMTP standardı, belirli kodlar çerçevesinde sunucuya iletilen iletişim kurma talebinin, sunucu tarafından doğrulanması ve onaylanması neticesinde işlevsellik kazanır.

Çeşitli dijital cihazlarda da kullanılabilen bu sistem, elektronik posta iletimi için iletişim kanalları oluşturan ve oldukça gelişmiş özellikleri bulunan bir TCP/IP protokolüdür. Sonuç olarak, SMTP; PC, akıllı cep telefonu, tablet vb. dijital araçlar yardımıyla e-posta göndermek istendiğinde, mesajın alıcıya gönderilmesini ve gönderici ile alıcı arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bulut Tabancı SMTP Nasıl Kurulur?

Bulut tabanlı bir Basit Posta Aktarım Protokolü kurulabilmesi için öncelikle üçüncü taraf bir e-posta hizmeti sağlayıcısına ihtiyaç vardır. Bulut tabanlı işlev gösteren bir SMTP hizmeti kurulabilmesi için takip edilmesi gereken genel adımlar şunlardır:

 • İlk olarak, bir e-posta hizmeti sağlayıcısı belirleyin. Bu çerçevede, SMTP hizmetleri sunan güvenilir ve başarılı bir bulut tabanlı elektronik posta hizmeti sağlayıcısı seçin.
 • Seçtiğiniz e-posta hizmeti sağlayıcısında, sağlayıcının ihtiyaçları ve taleplerine bağlı olarak iletişim ve ödeme bilgilerinizle kayıt olun.
 • e-Posta gönderimi için kullanacağınız etki alanını doğrulayın.
 • Hizmet sağlayıcınızın sunduğu SMTP ayarlarınızı açın ve bu ayarlarınızı yapılandırın.
 • e-Posta istemcinizi ve uygulamanızı SMTP hizmeti kullanacak biçimde yapılandırdıktan sonra test aşamasına geçin.
 • Test e-Postası ayarlayın ve uygulamanızdan e-postanızı göndererek SMTP yapılandırmanızı test edin. Şayet herhangi bir problem olmadan işlem başarılı bir şekilde tamamlanırsa son kontrolleri ve performans ölçüm izleme testlerini de yaparak süreci sonlandırın.

SSL ve TLS Nedir?

SSL, Türkçe karşılığı “Güvenli Soket Katmanı” olan Secure Socket Layer teriminin kısa adıdır. Güvenlik protokollerinden biri olarak SSL, sunucu ile istemci arasında kurulacak çevrim içi iletişimin güvenli bir çerçevede gerçekleştirilmesini sağlar. Bir tür şifreleme protokolü olan SSL zaman zaman TLS ile karıştırılmaktadır.

TLS ise Transport Layer Security teriminin kısa adıdır ve SSL protokolüne kıyasla daha gelişmiş güvenlik standardına sahip bir şifreleme protokolüdür. Her iki protokolün birlikte kullanımı da mümkündür. Zira uygulamada genellikle;

 • Veri alışverişinde güvenlik kaygısı taşınıyorsa SSL veya TLS için 465 numaralı port,
 • Kimlik denetimi zorunlu olmadığı için spam e-postaları engellemek amacıyla TLS güvenlik katmanıyla beraber 587 numaralı port,

kullanılmaktadır.

IMAP Nedir, SMTP'den Farkları Nelerdir?

IMAP, Internet Message Access Protocol teriminin kısa adı olup 1986 yılında ABD Standford Üniversitesinde geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart sayesinde kullanıcılar, uzakta bulunan bir e-posta sunucusuna erişim sağlayabilir.

Türkçe karşılığı İnternet Mesaj Erişim Protokolü olan IMAP ise e-postaların direkt olarak e-posta sunucusu üzerinde yönetilebilmesine olanak tanır. Bir başka deyişle IMAP, PC vb. akıllı cihazlara gelen elektronik postaların indirilmesini mümkün kılar.

IMAP kullanıcısı, e-postasının aktif olduğu cihazların tamamında iletilerini senkronize bir biçimde görüntüleyebilir. Bu sayede kullanıcı, elektronik postalarının tamamına çeşitli cihazlarda eş zamanlı olarak erişebilir. Bu yönüyle IMAP, dijital ekosistemde kullanıcı deneyimini artıran protokoller arasında yer alır.

SMTP ile IMAP arasındaki en temel fark, bu protokollerin e-postalar üzerinde gösterdiği işlevden kaynaklanır. Buna göre SMTP, e-posta iletimi için başvurulan bir protokolken IMAP, kullanıcıya gelen e-postaların okunabilmesi için kullanılır. Bunun yanı sıra e-postalar üzerinde yapılabilen diğer işlemler, bu iki protokolü farklı kılan unsurlardandır.

Sonuç olarak, e-posta istemcisi kullanan kişiler, mail gönderimini sağlamak için SMTP standardına başvururken iletileri almak ve okumak yani erişim sağlamak için IMAP standardına başvurulmalıdır. Ayrıca, e-posta transferi ve okuma işlemlerinde sürdürülebilir bir başarı sağlanabilmesi için her iki standardın birlikte kullanılması en sağlıklı yaklaşımdır. Zira bu iki protokolün beraber kullanılması, e-posta servislerinde özellikle verim ve performans artışı maksimize edilir.

SMTP Nedir, Nasıl Çalışır?

SMTP; Basit Posta Aktarım Protokolü olarak Türkçeye tercüme edilen “Simple Mail Transfer Protocol” teriminin kısa adıdır. Aslında bir iletişim protokolü olan SMTP, e – posta transferi için sunucu ile istemci arasındaki iletişim biçimini belirler. Bir başka ifadeyle SMTP, çevrimiçi şekilde e-posta iletmek ve almak için kullanılan bir tür iletişim protokolüdür.

SMTP; istemci, gönderici sunucu ve alıcı sunucu olmak üzere üç evreli bir işlem modeli kullanarak çalışır. İlk aşamada; Webmail veya Outlook vb. bir e-posta istemcisinden bir gönderen e-posta sunucusuna ileti göndermek için bu protokol kullanılır. Ardından ileti, gönderici e-posta sunucusu tarafından alıcı sunucuya gönderilir. Bunun içinse geçiş hizmet olarak yine SMTP kullanılır.

Son olarak, alıcı, gelen iletiyi POP3 veya OMAP üzerinden indirmek için Outlook veya Webmail gibi bir e-posta istemcisi kullanır. Basit Posta Aktarım Protokolü genel olarak bu şekilde çalışır. Protokolün çalışma mekanizmasına dair daha ayrıntılı bilgi için SMTP Nasıl İşlev Gösterir? Adlı alt başlığımızı incelemenizi tavsiye etmekteyiz. Şimdi, SMTP ile anılan bir başka önemli terime (SMTPS) değineceğiz.

MTA'lar gibi mesaj aktarım aracıları ve posta sunucuları, elektronik posta iletilerini göndermek, almak ve transfer etmek amacıyla Basit Posta Aktarım Protokolü'nü kullanır. SMTP yani Basit Posta Aktarım Protokolü'ne ilişkin detaylara değinmeden önce değinmemiz gereken bir başka terim SMTPS'dir. SMTPS ise Güvenli Basit Posta Aktarım Protokolü olarak Türkçeye tercüme edilir.

SMTPS Nedir?

SMTPS, SMTP'yi güvence altına almak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Türkçeye “Güvenli Basit Posta Aktarım Protokolü” olarak çevrilen SMTPS; iletişim ortaklarının kimlik doğrulamasını, veri bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamayı hedefler. Bağlantı güvenliğini artırmak içinse SSL veya TLS kullanır. Bu sayede e-posta transferinin gizlilik ve bütünlük çerçevesinde geçekleşmesini mümkün kılar.

SMTP Nasıl İşlev Gösterir?

SMTP yani Basit Posta Aktarım Protokolü, gönderici e-posta istemcisi veya sunucusu SMTP istemcisi ve göndericinin e – posta sunucusu SMTP sunucusu olarak işlev gösterir. Söz konusu istemci, sunucuya yönelik bir bağlantı başlatır ve alıcı ayrıntıları, konu ve gövde bölümleriyle beraber e-postayı iletir.

Sunucu, iletilen e-postayı işlemek suretiyle alıcı adresine göre bir sonraki uygun sunucuyu tespit eder. Sonraki sunucu ise iletim yolunda bulunan yahut nihai hedefte bulunan SMTP sunucusu olabilir. e-posta alıcının sunucusuna ulaştığında ise IMAP veya POP gibi farklı bir protokol kullanılmak suretiyle alıcının gelen kutusuna iletilir.

SMTP Sunucuları e-Postaları Nasıl Gönderir?

SMTP sunucuları belirli adımları takip ederek e-posta iletimi sağlar. Öncelikle, göndericinin e-posta istemcisi veya sunucusu, alıcının SMTP sunucusu ile bağlantı kurar. Ardından, alıcı e-posta adresi gibi gerekli bilgileri temin eder. Söz konusu bilgiler SMTP sunucusu tarafından işlenir ve alıcı adresi doğrulandıktan sonra e-posta kabul edilir.

Alıcı adresi doğrulandıktan sonra e-posta sıraya eklenir ve transfere hazırlanır. Son olarak, alıcı sunucusu, ilgili e-postayı alıcının elektronik posta gelen kutusuna veya saptanmış bir başka klasöre gönderir. Şimdi, SMTP'nin ne amaçla kullanıldığına mercek tutalım.

SMTP Ne Amaçla Kullanılır?

SMTP standardına başvurulmasının temel amacı, aralarında e-posta transferi gerçekleştirmek isteyen iki bilgisayarın içeriklerde farklılık olsa dahi aynı dili konuşmalarını sağlamaktır. SMTP standardı, belirli kodlar çerçevesinde sunucuya iletilen iletişim kurma talebinin, sunucu tarafından doğrulanması ve onaylanması neticesinde işlevsellik kazanır.

Çeşitli dijital cihazlarda da kullanılabilen bu sistem, elektronik posta iletimi için iletişim kanalları oluşturan ve oldukça gelişmiş özellikleri bulunan bir TCP/IP protokolüdür. Sonuç olarak, SMTP; PC, akıllı cep telefonu, tablet vb. dijital araçlar yardımıyla e-posta göndermek istendiğinde, mesajın alıcıya gönderilmesini ve gönderici ile alıcı arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bulut Tabancı SMTP Nasıl Kurulur?

Bulut tabanlı bir Basit Posta Aktarım Protokolü kurulabilmesi için öncelikle üçüncü taraf bir e-posta hizmeti sağlayıcısına ihtiyaç vardır. Bulut tabanlı işlev gösteren bir SMTP hizmeti kurulabilmesi için takip edilmesi gereken genel adımlar şunlardır:

 • İlk olarak, bir e-posta hizmeti sağlayıcısı belirleyin. Bu çerçevede, SMTP hizmetleri sunan güvenilir ve başarılı bir bulut tabanlı elektronik posta hizmeti sağlayıcısı seçin.
 • Seçtiğiniz e-posta hizmeti sağlayıcısında, sağlayıcının ihtiyaçları ve taleplerine bağlı olarak iletişim ve ödeme bilgilerinizle kayıt olun.
 • e-Posta gönderimi için kullanacağınız etki alanını doğrulayın.
 • Hizmet sağlayıcınızın sunduğu SMTP ayarlarınızı açın ve bu ayarlarınızı yapılandırın.
 • e-Posta istemcinizi ve uygulamanızı SMTP hizmeti kullanacak biçimde yapılandırdıktan sonra test aşamasına geçin.
 • Test e-Postası ayarlayın ve uygulamanızdan e-postanızı göndererek SMTP yapılandırmanızı test edin. Şayet herhangi bir problem olmadan işlem başarılı bir şekilde tamamlanırsa son kontrolleri ve performans ölçüm izleme testlerini de yaparak süreci sonlandırın.

SSL ve TLS Nedir?

SSL, Türkçe karşılığı “Güvenli Soket Katmanı” olan Secure Socket Layer teriminin kısa adıdır. Güvenlik protokollerinden biri olarak SSL, sunucu ile istemci arasında kurulacak çevrim içi iletişimin güvenli bir çerçevede gerçekleştirilmesini sağlar. Bir tür şifreleme protokolü olan SSL zaman zaman TLS ile karıştırılmaktadır.

TLS ise Transport Layer Security teriminin kısa adıdır ve SSL protokolüne kıyasla daha gelişmiş güvenlik standardına sahip bir şifreleme protokolüdür. Her iki protokolün birlikte kullanımı da mümkündür. Zira uygulamada genellikle;

 • Veri alışverişinde güvenlik kaygısı taşınıyorsa SSL veya TLS için 465 numaralı port,
 • Kimlik denetimi zorunlu olmadığı için spam e-postaları engellemek amacıyla TLS güvenlik katmanıyla beraber 587 numaralı port,

kullanılmaktadır.

IMAP Nedir, SMTP'den Farkları Nelerdir?

IMAP, Internet Message Access Protocol teriminin kısa adı olup 1986 yılında ABD Standford Üniversitesinde geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart sayesinde kullanıcılar, uzakta bulunan bir e-posta sunucusuna erişim sağlayabilir.

Türkçe karşılığı İnternet Mesaj Erişim Protokolü olan IMAP ise e-postaların direkt olarak e-posta sunucusu üzerinde yönetilebilmesine olanak tanır. Bir başka deyişle IMAP, PC vb. akıllı cihazlara gelen elektronik postaların indirilmesini mümkün kılar.

IMAP kullanıcısı, e-postasının aktif olduğu cihazların tamamında iletilerini senkronize bir biçimde görüntüleyebilir. Bu sayede kullanıcı, elektronik postalarının tamamına çeşitli cihazlarda eş zamanlı olarak erişebilir. Bu yönüyle IMAP, dijital ekosistemde kullanıcı deneyimini artıran protokoller arasında yer alır.

SMTP ile IMAP arasındaki en temel fark, bu protokollerin e-postalar üzerinde gösterdiği işlevden kaynaklanır. Buna göre SMTP, e-posta iletimi için başvurulan bir protokolken IMAP, kullanıcıya gelen e-postaların okunabilmesi için kullanılır. Bunun yanı sıra e-postalar üzerinde yapılabilen diğer işlemler, bu iki protokolü farklı kılan unsurlardandır.

Sonuç olarak, e-posta istemcisi kullanan kişiler, mail gönderimini sağlamak için SMTP standardına başvururken iletileri almak ve okumak yani erişim sağlamak için IMAP standardına başvurulmalıdır. Ayrıca, e-posta transferi ve okuma işlemlerinde sürdürülebilir bir başarı sağlanabilmesi için her iki standardın birlikte kullanılması en sağlıklı yaklaşımdır. Zira bu iki protokolün beraber kullanılması, e-posta servislerinde özellikle verim ve performans artışı maksimize edilir.